Orientering om dispensation fra lokalplan 70.4 til byggeri på Garnisonsvej 47

Grundejerforeningen har modtaget denne orientering om Furesø Kommunes afgørelse fordi foreningen har indgivet høringssvar i forbindelse med naboorienteringen, der er gennemført forud for afgørelsen. Læs brevet her: CaseNo18-17270_1761951_v6_Dispensationsafgørelse Som det fremgår af afgørelsen blev sagen behandlet på mødet i Udvalg for byudvikling og bolig den 6. december 2018. Referat fra…

Mere…

Beboermøde om Farum Lilleskole

Grundejerforeningen Farum Kaserne inviterer hermed medlemmerne til beboermøde omkring etableringen af Farum Lilleskole. Beboermødet bliver afholdt søndag d. 13. januar i tidsrummet fra kl. 1900 – 2100 i vores nye børneinstitution(Regimentsvej 14). OBS: Tilmelding via gf.farumkaserne@gmail.com Baggrunden for mødet skal ses i lyset af en generel interesse blandt medlemmerne for…

Mere…

Dispensation fra lokalplan 56 for Natur- og Golfområdet

Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 08-11-2018: Indstillingen blev godkendt, idet cykel/gangsti og ridesti langs skellet mellem bebyggelsen Bel Air og Natur og Golfområdet etableres i henhold til lokalplan 56’s kort nr. 4. Du kan læse referatet her: 8-beslutning-dispensation-fra-lokalplan-56-for-natur-og-golfomradetpdf Eller benytte dette link: https://furesoe.meetingsplus.dk/committees/udvalg-for-byudvikling-og-bolig/ubb-5  

Mere…

Udvalgets beslutning – Forslag til Lokalplan 140 for Garnisonsparken på Farum Kaserne

Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 08-11-2018: Sagen blev udsat med henblik på besigtigelse af området. Du kan læse referatet her: 4-beslutning-dispensation-til-opforelse-af-fire-blokke-pa-garnisonsvej-pa-farum-kasernepdf 3-beslutning-startsag-forslag-til-lokalplan-140-for-garnisonsparken-pa-farum-kasernepdf  eller benytte dette link https://furesoe.meetingsplus.dk/committees/udvalg-for-byudvikling-og-bolig/ubb-5  

Mere…

Naboorientering – etagebyggeri på Garnisonsvej 47

Grundejerforeningen har modtaget en naboorientering vedrørende dispensation til etagebyggeri på Garnisonsvej 47, matr. nr. 98 ah , Farum By, Farum. Har du bemærkninger til naboorienteringen, skal bestyrelsen have dem skriftligt senest onsdag den 24. oktober 2018 sendt til gf.farumkaserne@gmail.com Husk at påføre navn og adresse. Du finder dokumenterne herunder: Garnisonsvej 47, matr. nr. 98…

Mere…