Grundejerforeningen

Formål

Grundejerforeningen har først og fremmest til formål, at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder repræsentere medlemmerne overfor det offentlige jf. foreningens vedtægter. Foreningen skal dog også forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og -arealer i overensstemmelse med gældende lokalplan.

Grundejerforeningen består for nuværende af følgende medlemmer:
Garnisonsparken, ejerlejligheder
Regimentsparken, ejerboliger
Fairway Village, ejerboliger
Golf Residence, ejerlejligheder
AAB, afdeling 97, lejeboliger

Lidt Historie

Set ud fra et historisk perspektiv, blev Grundejerforeningen Farum Kaserne stiftet i 2006 og oprettet som en overordnet grundejerforening, for stort set hele det område, der tidligere tilhørte Forsvaret og var hjemsted for bl.a. Hærens Ingeniørregiment. Foreningens medlemmer omfatter i dag alle boligejere i de respektive bebyggelser, der eksisterer på det gamle kaserneområde. Undtaget herfra, er dog Ingeniørvænget, der har deres egen Grundejerforening.

Grundejerforeningen ejer alle fællesarealer indenfor området, og det er således også Grundejerforeningen der forestår driften, herunder landskabspleje, renholdelse og snerydning af fællesområderne.

 

Snitflader mellem foreningerne

Det kan være lidt vanskeligt at holde rede på snitfladerne mellem foreningerne på Kasernen. Men det kan egentlig forklares meget simpelt. Hovedreglen er, at det område, der ligger udenfor ejendommens sokkel, tager Grundejerforeningen sig af og det område, der ligger indenfor ejendommens sokkel, tager den enkelte husejer sig af eller den respektive ejerforening. Det betyder, at Grundejerforeningen tager sig af plejen af vores grønne fællesarealer og for snerydning og saltning af både veje og fortove. Med andre ord: Hvis et træ er væltet på vores område, så kontakter man Grundejerforeningen og hvis lyset går ud i opgangen, så kontakter man ejerforeningen dvs. viceværten.

Hvis du i enkelte specifikke tilfælde er i tvivl om hvorvidt det er den ene eller den anden du skal kontakte, så hold dig ikke tilbage fra at kontakte Grundejerforeningen. Så finder vi sammen en løsning til alles tilfredshed.

Du kan finde vedtægterne for Grundejerforeningen her >>

Hvis du ønsker at kontakte Grundejerforeningen, kan du finde relevante kontaktinformationer til Grundejerforeningen her >>

Comments are closed.